• Cover
  • Cover2
  • Cover3

  • Small1
  • Small2

סיכום אסיפת עמותה 27.6

אסיפת חברי העמותה השנתית התקיימה אתמול בנוכחות כ – 70 חברים. המסר המרכזי אשר יצא מן האסיפה הוא שאנחנו נכנסים כולנו לתקופת המתנה לא פשוטה.

נכון להיום, אנחנו עדיין לא יודעים כיצד נפתח את העונה הקרובה תקציבית ותזרימית ולכן כל ההכנות לעונת 2019-20 הוקפאו (בשלב זה אין מכירת מנויים וחידוש חברות בעמותה ולא מתקיימות שיחות עם שחקנים ומאמנים). יחד עם זאת אנחנו מקיימים דיאלוג עם עירית רמת-גן ואנחנו עדיין מקווים שיימצא פתרון תקציבי ותזרימי אשר יבטיח את המשך פעילות המועדון תוך שמירה על הזהות והערכים שלנו. במהלך האסיפה קיבלו הנוכחים מצגת הכוללת סקירה מקצועית וכספית על העונה שהסתיימה , נמרוד כהן יו"ר הקבוצה היוצא סקר את 6 שנותיו כיו"ר הקבוצה ופירט את הסיבות להחלטתו לסיים את תפקידו וכן ניתן עדכון כאמור על המצב הנוכחי, כמו כן התקיים דיון פתוח בין משתתפי האסיפה.

אסיפת אורדונים


יאללה הפועל!