• Cover
  • Cover2
  • Cover3

  • Small1
  • Small2

בעלי תפקידים

דירקטוריון העמותה ובעלי תפקידים

נמרוד כהן – יו"ר הדירקטוריון

עופר גולדברג – מנכ"ל המועדון

עמוס פרישמן – נציג הפועל גבעתיים וחבר הנהלת הקבוצה

דלית קול – חברת דיקטוריון

צחי בן יוסף – חבר הנהלה וחבר דירקטוריון

יגיל הרמתי – חבר דירקטוריון

אילן ברק – חבר דירקטוריון

דור רוזנברג – חבר דירקטוריון

תפקידים נוספים

שרה דגן – מזכירת המועדון

עו"ד ענת ברק – יועצת משפטית

אופיר דיאמנט – מעצב

עידו אופן – פייסבוק

עומר כהן – אתר הקבוצה

אסף חרלופסקי – אינסטגרם

רז עזיז – צלם רישמי

אבי ריימונד – צלם רישמי

ערן ברנשטיין – כרוז הקבוצה

ליעד אלקבץ – קשרי אוהדים

רו"ח רועי חבושה ומשרד "גיל הלוי רואי חשבון ויועצים" – רו"ח העמותה

כל חברי הדירקטריון ונושאי התפקידים הנוספים הינם מתנדבים ללא שכר בעמותה.
Tafkidim